نمونه کار رندرینگ مجموعه ما :       رندرگیری فرآیند تولید یک تصویر یا ویدیو از یک مدل دو بعدی یا سه بعدی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است؛ خروجی این فرآیند و تصویر حاصل رندر render نامیده می شود. یک صحنه رندر در معماری  شامل اطلاعات
ادامه مطلب

طراحی و ترسیم پلان مجتمع مسکونی در اتوکد :   تحریریه پروژه معماری98 اگر دانشجو معماری باشید، در طول تحصیل کارشناسی در طرح 5 از شما نمونه ای از نقشه و پلان مجتمع مسکونی درخواست می شود، که مجموعه ما سابقه هزاران
ادامه مطلب