رضایت مشتری نتیجه یک تجربه مشترک مثبت است که حاصل تعاملات خوب شما با مشتریان است. به عبارت دیگر، رضایت مشتری همان احساس خوبی است که در نتیجه‎ ارتباط موثر در جهت موفقیت مشتری با کسب و کار ما برای مشتریان عزیزمان
ادامه مطلب