مجتمع فرهنگی شنژن / Mecanoo معمار Mecanoo توسط دولت منطقه شنژن برای طراحی یک مجموعه فرهنگی جدید در شنژن انتخاب شده است. این طرح شامل یک موزه هنر عمومی، موزه علوم، مرکز جوانان و یک کتابفروشی بزرگ به مساحت 90000 متر مربع
ادامه مطلب