نمونه موردی طرح هتل : هتل شیرویا نمونه موردی هتل یک اتاق نشیمن برای مردم محلی و مسافران برای استراحت و لذت بردن از هنر، غذا و فضای سبز است. همچنین به عنوان نمونه موردی هتل یک محور فرهنگی میباشی عمل کرد
ادامه مطلب