نمونه موردی مجتمع مسکونی جدید در آمستردام فضایی برای حیات وحش ایجاد می کند. نمونه موردی مجتمع مسکونی در آمستردام : مجتمع آپارتمانی جدید طراحی شده توسط Venhoeven CS و DS Landschapsarchitecten با هدف تحریک تنوع زیستی مشخص می شود. این مجموعه
ادامه مطلب

  نمونه موردی طرح مسکونی: ساختمان مسکونی شیخ بهایی مشکل اصلی در رابطه با طراحی پروژه بر اساس دو موضوع عمده بود. اول اینکه چگونه می توان با وجود تعدد آپارتمان های هر طبقه تعداد آپارتمان های مجاور یکدیگر را کاهش داد
ادامه مطلب