ورزشگاه SoFi / HKS استادیوم SoFi به گونه‌ای طراحی شده است که شبیه هیچ استادیوم دیگری نباشد، بازتابی از سبک زندگی آرام کالیفرنیای جنوبی و افزوده‌ای به مکان‌های تفریحی در سطح جهانی که این منطقه به آن‌ها معروف است. استادیوم 3.1 میلیون
ادامه مطلب