هتل: • بلغارستان معماران: STARH حوزه : 3600 متر مربع سال: 2022 عکس ها: دیان استانچف سازندگان: Grohe، ETEM، JAF، Orona Pecres، POLARIS، Pava Resine، Regips معمار اصلی: سوتوسلاو استانیسلاوف توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. هتل اومانی در مجاورت پارک طبیعی
ادامه مطلب

نمونه موردی طرح هتل : هتل شیرویا نمونه موردی هتل یک اتاق نشیمن برای مردم محلی و مسافران برای استراحت و لذت بردن از هنر، غذا و فضای سبز است. همچنین به عنوان نمونه موردی هتل یک محور فرهنگی میباشی عمل کرد
ادامه مطلب