راه حل های ساخت و ساز برای استادیوم های ورزشی

در حال حاضر بیش از 5000 استادیوم در سراسر جهان وجود دارد که برنامه ریزی های زیادی برای ساختن آنها وجود دارد. ساخت و ساز و نوسازی این نوع ساختمان نیازمند سیستم ها و پرداخت خاصی است تا ساختمانی بادوام ایجاد کند که محیطی دلپذیر برای کاربر نیز باشد.

سیکا در ساخت سالن ها و استادیوم های جدید و همچنین بازسازی و نوسازی امکانات موجود تجربه خوبی دارد. لیست جامع محصولات سیکا با ارائه راه حل های مورد استفاده برای ساخت، محافظت، تکمیل و تعمیر سازه ها به حل مشکلات ساخت و ساز و طراحی موجود در استادیوم ها و مراکز ورزشی کمک می کند.

یک نظر ارسال کنید