نمونه موردی طرح هتل :

هتل شیرویا نمونه موردی هتل یک اتاق نشیمن برای مردم محلی و مسافران برای استراحت و لذت بردن از هنر، غذا و فضای سبز است. همچنین به عنوان نمونه موردی هتل یک محور فرهنگی میباشی عمل کرد که در آن پروژه های مختلفی برای رشد شهر در حال انجام است.

معمار سو فوجیموتو یک ساختمان قدیمی هتل در دهه 70 را بازسازی کرده و یک آتریوم ایجاد کرده است، با پایین آوردن طبقات و نمایاندن سطح بتنی ناهموار، جایی که راه پله های او با “لوله های روشنایی” لئاندرو ارلیچ که رد لوله های آب در حال اجرا را یادآوری می کند در تعامل است. از طریق عمارت قدیمی در گذشته این بخش با توجه به سایتی که بیش از 300 سال سابقه کسب و کار هتلداری در آن در گذشته ادامه داشته است، به عنوان “برج میراث” شناخته می شود.

یک نظر ارسال کنید